Design a site like this with WordPress.com
Get started
albada

coses que no sabies del nostre planeta

https://llibreria.ara.cat/download/67

¿Sabies que al món hi ha 41.820 aeroports? I 19.583 avions en ús?

¿Sabies que el passaport espanyol és considerat un dels més poderosos del món, perquè permet viatjar a 160 països? (només el supera l’alemany).

¿Sabies que fins avui han pujat a l’Everest quasi tantes persones –més de 8.000– com metres d’alçada té?

¿Sabies que en sis dècades el nombre de viatgers s’ha multiplicat per 48? ¿I que si al món fóssim 100 persones, 22 no tindrien electricitat?

Aquestes dades, i moltíssimes més, les recull aquest dossier, “Coses que (segurament) no sabies del nostre planeta”. Hi trobaràs un munt de dades estadístiques de tot el món de temàtiques ben diverses, bona part de les quals posen de manifest les enormes diferències que hi ha entre els països, que fins i tot s’han anat accentuant.

Del Diari ARA.cat

maig del 2019

%d bloggers like this: