“Què és la pau?”  per Arcadi Oliveres

Pau equival al silenci de les armes, per tant absència de guerres. També Respecte dels drets humans, desenvolupament dels pobles, respecte del medi ambient, justícia social, …

També vull remarcar 3 aspectes:

1r. que la violència sortís dels mitjans de comunicació, dees películ·les, dels jocs d’ordinador, i de tot allò que pot tenir influència en l’educació.


2n. Lliure circulació de les persones arreu del món. Un món sense fronteres és un món de pau. 

3r. Absència de control social. El fet de estar totalment vigilats amb els nostres moviments, converses, diàlegs, … És un atemptat enorme a la pau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s