“Mai he dit que la família tradicional hagi de ser destruïda”

Judith Butler

A vegades ens tornem tan realistes, estratègics i durs que ens oblidem que hi ha ideals. Crec que hem de desitjar els ideals, aferrar-nos-hi. 

https://www.ara.cat/cultura/judith-butler-entrevista-esperanca-exercit-rus-deposi-armes-pensament-feminisme-igualtat_128_4352992.html?utm_source=newsletter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s